Bảo vệ mục tiêu di động

Mục tiêu di động là hình thức dịch vụ cao cấp, đòi hỏi chuyên môn cao, có tính di chuyển thường xuyên và không nằm trong một phạm vi chủ quyền nhất định. Bảo vệ mục tiêu di động là: Bảo vệ một người khi đi làm việc, tham quan, bảo vệ một cuộc vận chuyển hàng hóa, tài sản từ điểm này sang điểm khác hoặc áp tải tiền… thuộc quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp của khách hàng.

Điểm chung của mục tiêu này là luôn thay đổi vị trí, nhưng mỗi loại mục tiêu di động lại có đặc điểm khác nhau về tính chất, đối tác hợp đồng, việc bố trí lực lượng và biện pháp thực hiện. Tuy nhiên yêu cầu đối với việc bảo vệ mục tiêu di động là:

– Bảo vệ tuyệt đối an toàn theo hợp dồng.

– Bảo vệ bí mật hợp đồng và thời gian thực hiện nó.

– Giữ bí mật tài sản của đói tác.

Hiện nay, Bảo Vệ Thắng Lợi Bảo An đang cung cấp các loại hình dịch vụ mục tiêu di động như: Bảo vệ sự kiện, bảo vệ hội nghị, bảo vệ con người, áp tải hàng hóa đặc biệt của hệ thống Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *